Αντικατάσταση του Δικτύου Διανομής πόσιμου ύδατος στους οικισμούς Κοκκίνη Χάνη & Βαθειανό Κάμπο

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός

781.794,17 €

Επιλέξιμη δαπάνη

781.794,17 €

Ίδιοι πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

- €

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης  εντός των ρυμοτομικών σχεδίων των οικισμών Βαθειανού κάμπου και Κοκκίνη Χάνι  της Δημοτικής ενότητας Γουβών του Δήμου Χερσονήσου, συνολικού μήκους περίπου 32.325 μέτρων. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής παρουσιάζει διάφορα προβλήματα με κυριότερο αυτό της παλαιότητας και των διαρροών. Η υποδομή της περιοχής παρουσιάζει αρκετά προβλήματα στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης καθώς σχεδόν όλοι οι σωλήνες είναι πεπαλαιωμένοι ενώ υπολογίζεται ότι χάνεται λόγω διαρροών, άνω του 50% του διανεμομένου ύδατος, ενώ αποτελείται σε πολλές περιπτώσεις από σιδεροσωλήνες, πλαστικούς σωλήνες PVC, αλλά και αμιαντοσωλήνες ηλικίας άνω των πενήντα ετών.

Το έργο περιλαμβάνει:

α) Τους αγωγούς ύδρευσης (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες) σε όλη την έκταση των οικισμών και εντός του πολεοδομικού ιστού του σχεδίου πόλης.

β) Τις συσκευές ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου (δικλείδες, αεροβαλβίδες, εκκενώσεις, πυροσβεστικοί κρουνοί) και τα αντίστοιχα φρεάτια.

Παραδοτέα έργου

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Κοκκίνη Χάνι και Βαθειανός Κάμπος συνολικού μήκους περίπου 32.325 μέτρων αγωγών ύδρευσης από σωλήνες διαμέτρου από Φ63 έως Φ200 μαζί με τις απαραίτητες δικλείδες και εξαρτήματα.

Στόχοι - Οφέλη

Οι στόχοι που θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να είναι η προστασία του υδάτινου πόρου (επιφανειακά και υπόγεια νερά) καθώς τα υφιστάμενα δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα και άναρχα δομημένα και παρουσιάζουν πολύ μεγάλες απώλειες πολύτιμων υδατικών πόρων για την ύδρευση του κοινού, σε μια περιοχή της Κρήτης με έντονο πρόβλημα λειψυδρίας αλλά και με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Το έργο θα βοηθήσει τόσο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μονίμων κατοίκων και εξοχικών, όσο και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, ιδιαίτερα τώρα που έχει μπει και το φράγμα Αποσελέμη ενεργά στην υδροδότηση της περιοχής.

Η κατασκευή του έργου με την εξοικονόμηση που αναμένεται να επιφέρει, σε συνδυασμό με την συμπληρωματική τροφοδοσία από το φράγμα, αναμένεται να εξαλείψει την ανάγκη διανομής ύδατος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που εφαρμόζεται αναγκαστικά έως τώρα.

Back to list