Ισολογισμοί της ΔΕΥΑΧ

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2022 : εδώ

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2021 : εδώ

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2020 : εδώ

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2019 : εδώ

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018 : εδώ