Καταχώρηση Ένδειξης

– Ενδεικτική φωτογραφία τυπικού υδρομέτρου –

 

Μπορείτε να καταχωρήσετε την ένδειξη του υδρομέτρου σας ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη φόρμα “Καταχώρηση Ένδειξης”. Προαιρετικά μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφία με την ένδειξη του υδρομέτρου σας, επισημασμένη με την ημερομηνία λήψης αυτής.

Το υδρόμετρό σας θα το βρείτε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο/φρεάτιο των υδρομέτρων στο ακίνητό σας, με τον αριθμό υδρομέτρου που αναγράφεται στον λογαριασμό σας.

Για να διαβάσετε το υδρόμετρο, θα ανοίξετε το καπάκι και θα δείτε την ένδειξη των κυβικών κατανάλωσης.  

Καταχώρηση ένδειξης