ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες

70007 Μάλια

Τηλ.: 28970 32407

Fax: 28970 34005

e-mail: info AT malia-deyam.gr