Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για το επικείμενο νομοσχέδιο αναδιοργάνωσης των ΔΕΥΑ μέσω συγχωνεύσεων

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ, δεδομένης της κρισιμότητας των στιγμών για το επικείμενο νομοσχέδιο αναδιοργάνωσης των ΔΕΥΑ μέσω σ...

Continue reading