Contact phone DEYAX: 2897032407
 Contact phone DEYAX: 2897032407
language

Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για το επικείμενο νομοσχέδιο αναδιοργάνωσης των ΔΕΥΑ μέσω συγχωνεύσεων

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ, δεδομένης της κρισιμότητας των στιγμών για το επικείμενο νομοσχέδιο αναδιοργάνωσης των ΔΕΥΑ μέσω συγχωνεύσεων, πήρε θέση με την Απόφ. 194/2023 (ΑΔΑ: Ψ28ΨΟΛΝΞ-ΗΙΟ) ψηφίζοντας τα παρακάτω:

  1. Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου δεν εμπίπτει σε καμία από τις διαφαινόμενες επιδιώξεις του νομοσχεδίου και της συγχώνευσης και επομένως δεν μπορεί παρά να είναι αντίθετη σε μια τέτοια προοπτική.

Δεν χρωστά ούτε ένα ευρώ για την ηλεκτρική της ενέργεια, αφού μάλιστα απολαμβάνει και έκπτωση συνέπειας από τη ΔΕΗ, όπως δεν έχει οφειλές και προς τους προμηθευτές της. Ισορρόπησε μετά τον κλονισμό που προκλήθηκε στο περιβάλλον της από την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, μάλιστα εν’ μέσω 10ετούς οικονομικής και 3ετούς υγειονομικής κρίσης.

Έχει ψηφίσει και εφαρμόζει από το 2018 ενιαίο κλιμακωτό τιμολόγιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ για την τιμολόγηση του νερού,  ενώ μέσω συστηματικής και αντικειμενικής διαχείρισης  των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών εφαρμόζοντας ένα σταθερό και εκτεταμένο καθεστώς διακανονισμών έχει το μεγαλύτερο τμήμα του ανεξόφλητου υπολοίπου διακανονισμένο και ελεγχόμενο.

Έχει αποδεδειγμένη διαχειριστική επάρκεια αφού εκτελεί όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ μεγάλο έργο παραγωγής έργων υποδομής μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, άνω των 25 εκ. ευρώ ανά προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ. Έχει αντικαταστήσει τα περισσότερα από τα απαρχαιωμένα δίκτυα ύδρευσης που κληρονόμησε, ενώ πλέον αναπτύσσει και συστήματα εκσυγχρονισμού δικτύων με τηλεμετρίες και  ενεργειακές αναβαθμίσεις που θα περιορίσουν δραστικά τις διαρροές και τις απώλειες του φυσικού πόρου. Τον τελευταίο καιρό δε, έχει εισέλθει και στο χώρο της αυτοπαραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, με την πρώτη μονάδα ισχύος 300kWh να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

  1. Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της στην εισήγηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Συντάσσεται απόλυτα με τις θέσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και δεν αποδέχεται το επικείμενο νομοσχέδιο ως προς τη βασική του κατεύθυνση που προβλέπει υποχρεωτικές συγχωνεύσεις-συνενώσεις των ΔΕΥΑ οι οποίες θα αποτελέσουν μια αλυσιτελής και καταστροφική εξέλιξη. Το νερό θα πρέπει να παραμείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις τοπικές κοινωνίες γιατί εκεί ανήκει.
  2. Ζητά να αξιοποιηθούν τα ευρήματα και οι συστάσεις της ανεξάρτητης μελέτης της DG Regio και να αξιοποιηθεί το εργαλείο των διαδημοτικών συνεργασιών για τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των ΔΕΥΑ, εφόσον αυτό κριθεί αμοιβαίως επωφελές.
  3. Για τα κοινά προβλήματα των ΔΕΥΑ προτείνει τη λύση τους ως εξής:

Α. Ενεργειακό Κόστος: Ζητά ανάληψη πρωτοβουλίας της Πολιτείας για υπαγωγή των ΔΕΥΑ σε βιομηχανικό τιμολόγιο ενέργειας, ασχέτως παρόχου. Ζητά χώρο στο ηλεκτρικό δίκτυο, προτεραιότητα στην εξέταση αιτημάτων αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ και επαρκείς χρηματοδοτήσεις μέσω ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων.

Β. Επάρκεια προσωπικού. Ζητά άρση του αναίτιου περιορισμού και δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

Γ. Ληξιπρόθεσμες οφειλές καταναλωτών. Ζητά να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλών των καταναλωτών μέσω της ΑΑΔΕ σε όλες τις ΔΕΥΑ.

Δ. Ζητά την ενίσχυση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο επίβλεψης και συντονισμού των παρόχων νερού του νησιού.

Start typing to see posts you are looking for.
Skip to content